2theworld.nl
English

Disclaimer

Deze disclaimer is geldig vanaf 1 januari 2015 en geldt voor iedereen die gebruik maakt van http://www.2theworld.nl (hierna te noemen: 2theworld.nl).

Alle artikelen die geplaatst worden op 2theworld.nl (tekst, beeldmateriaal en/of (gps-)bestanden) zijn, tenzij anders vermeld, door ons zelf geschreven, gemaakt, gelopen, etc. en zijn gebaseerd op onze eigen mening. Wij plaatsen dan ook alleen artikelen waarin we eerlijk kunnen en mogen zijn. Artikelen die worden gesponsord (op wat voor een manier dan ook) zullen wij altijd duidelijk aangeven.

Copyright

2theworld.nl is de rechtmatige eigenaar van alle geschreven en afgebeelde content, tenzij anders vermeld. Zonder schriftelijke toestemming mag er niets van de website worden gereproduceerd (dit geldt zowel voor teksten als voor beeldmateriaal).

2theworld.nl doet er alles aan om rechthebbenden van (beeld)materiaal te achterhalen alvorens tot publicatie wordt overgegaan. Personen of instanties die menen dat hun rechten niet gerespecteerd worden kunnen contact opnemen via hallo@2theworld.nl.

Aansprakelijkheid

2theworld.nl besteedt uiterste zorg aan het ontwerpen, samenstellen en onderhouden van de website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van onze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 2theworld.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren of het vermelden van onjuistheden op de website.

Indien er content is geplaatst door derden (bijvoorbeeld in de vorm van een gastblog of reactie) is 2theworld.nl op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van deze content.

De website van 2theworld.nl bevat links (hyperlinks, banners, en andere links) naar websites die niet worden beheerd en / of eigendom zijn van 2theworld.nl. 2theworld.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Hoewel wij ons uiterste best doen om 2theworld.nl 24 uur per dag, 7 dagen in de week in de lucht te houden, kunnen we helaas geen garantie bieden met betrekking tot de technische werking van de internetsite. 2theworld.nl kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van data ten gevolge van technische fouten of storingen.

Privacy

Door het gebruiken van 2theworld.nl worden persoonsgegevens verzameld, bijvoorbeeld doordat een gebruiker deze gegevens aan 2theworld.nl verstrekt door het plaatsen van een reactie of het invullen van het contactformulier. De gegevens die worden verzameld zijn: naam, emailadres en website (optioneel) bij het plaatsen van een reactie en naam en emailadres bij het invullen van het contactformulier. Om te voorkomen dat spambots overlast veroorzaken, wordt bij zowel het reactieformulier als het contactformulier ook het ip-adres van de gebruiker bewaard. Alle gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt zullen in vertrouwen worden behandeld. 2theworld.nl zal deze gegevens nooit delen met derden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor is gegeven en/of dit bij de wet verplicht is.

Ten behoeve van het bijhouden van de statistieken (met behulp van Google Analytics) heeft 2theworld.nl een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is opgenomen dat alle gegevens met betrekking tot het gebruiken van 2theworld.nl anoniem worden verwerkt (gegevens zijn dus niet te herleiden tot individueel niveau), er geen gegevens worden gedeeld (dus ook niet voor het verbeteren van de services van Google, benchmarking, technische ondersteuning of ten behoeve van marketingdoeleinden), er geen gebruik van andere diensten van Google wordt gemaakt in combinatie met Google Analytics en de gegevens maximaal 26 maanden mogen worden bewaard.

Indien een gebruiker van 2theworld.nl zijn of haar persoonsgegevens wil inzien en/of verwijderen, kan dit kenbaar worden gemaakt door een email te sturen naar: info@2theworld.nl.

Cookies

2theworld.nl gebruikt cookies voor het laten functioneren van de internetsite (bijvoorbeeld ten behoeve van de statistieken en het tonen van advertenties). 2theworld.nl gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies:

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op de privacy van gebruikers van 2theworld.nl en waarvoor geen voorafgaande toestemming nodig is en waarvan de cookie instellingen niet gewijzigd kunnen worden.

Tracking cookies:

2theworld.nl gebruikt cookies die het surfgedrag bijhouden. Deze cookies geven inzicht in de gebruikers van 2theworld.nl en de wijze waarop 2theworld.nl wordt gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om op maat gemaakte content aan te bieden. In sommige gevallen worden gegevens verkregen via deze tracking cookies gebruikt om algemene statistieken over het gebruik van 2theworld.nl te verkrijgen. Hierbij gaat het altijd om algemene en gemiddelde gegevens, zoals het gemiddeld aantal bezoekers per maand of het percentage bezoekers dat afkomstig is uit Nederland.

Marketing cookies:

Op 2theworld.nl zijn advertenties te zien via het Google Adsense Programma. Google Adsense en de adverteerders die gebruik maken van Google Adsense gebruiken cookies waarmee het internetgedrag van gebruikers van 2theworld.nl kan worden gevolgd. Hierdoor is het mogelijk om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wanneer een gebruiker van 2theworld.nl marketing cookies uit zet, dan worden er nog steeds advertenties getoond, alleen zijn deze niet meer gepersonaliseerd.

Sociale media cookies:

Via 2theworld.nl is het mogelijk om content te delen op diverse sociale media (zoals Facebook, Google+ en Twitter). Als een gebruiker is ingelogd bij deze sociale media, kan content van 2theworld.nl direct worden gedeeld. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies die onder de verantwoordelijkheid vallen van de betreffende sociale media partijen. Meer informatie over deze cookies en de persoonlijke gegevens die deze partijen verzamelen, is te vinden op de eigen websites van deze partijen.

Wijzigen van cookie instellingen:
Onafhankelijk van het al dan niet accepteren van cookies van 2theworld.nl kunnen gebruikers te allen tijde de instellingen in de browser aanpassen waardoor cookies niet langer worden opgeslagen. Ook kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in de browser worden verwijderd.

Wijzigingen

2theworld.nl behoudt te allen tijde het recht om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de website, alsmede deze disclaimer zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Tevens behoudt 2theworld.nl het recht om zonder opgaaf van reden content van derden te wijzigen en/of te verwijderen.